La 10a Azia-Oceania Kongreso de Esperanto

(Busano, Koreio, 3-6 Novembro 2022)

 

 

 

Temo: “Novan Vojon por la Esperanto-Movado post Kronvirusa Krizo”
Kiam: ĵaŭdo la 3a — dimanĉo la 6a de Novembro 2022
Kie: Busano, Koreio
Paralelaj eventoj:
     54-a Korea Kongreso de Esperanto
     4-a Esperanto-Forumo inter Shanghai kaj Seulo

 

 

 

 

Programo

 

En la 3a (Ĵaŭdo)

 13:00-16:00  Internacia Kultura Festivalo de BUFS, KEA & KAOEM

 16:00-18:00  Fakaj Kunsidoj

 19:00-19:30  Movada Foiro, Interkona & Internacia Vespero

 

 

En la 4a (Vendredo)

    9:00-10:30  Inaŭguro

  10:30-11:00  Komuna Foto

  11:00-12:00  Fakaj Kunsidoj

  13:00-16:00  Fakaj Kunsidoj

  16:00-18:00  Prelegoj

  19:30-21:00  Nacia Vespero

 

 

En la 5a (Sabato)

   9:00-12:00  Fakaj Kunsidoj

   9:00-12:00  54-a Korea Kongreso de Esperanto

 13:00-18:00  Duontaga Ekskurso en Busano

 19:00-21:00  Festivalo de Artfajraĵoj

 

 

En la 6a (Dimanĉo)

   9:00-12:00  Fakaj kunsidoj

   9:00-12:00  4-a Esperanto-Forumo de Shanghai kaj Seulo

 14:00-15:30  Fermo

 

 

 

Postkongresa Ekskurso al la antikva urbo Gyeongju:

 Templo Bulguksa, Budhostatuo Seokguram, Observatorio Cheomseongdae,

 Lago Anapji, k.a.

 ◼ Kotizo (3 tagoj): 300,000₩ (231€)             

 

 

 

 

LKK de La 10a Azia-Oceania Kongreso de Esperanto
Retadreso:  [email protected]
Retejo     :  http://www.esperantoazia.net
Poŝtadreso :  Korea Esperanto-Asocio 464 Ho, 217, Toegye-ro, Jung-gu, SEOUL, KR-04558, Republic of KOREA 

                     (04558 서울특별시 중구 퇴계로 217, 464호)
Telefon-numero : +82-2-717-6974

 

 

 

 

Bonvole ĉi tiun aliĝilon kopiu, enskribu kaj sendu al LKK.

 

 

Aliĝilo elŝuteblas ĉe: https://drive.google.com/drive/folders/1oKmOIDshWEsxFPGPwZPvvSMSL_gnK1HP?usp=sharing.

 

 

 

 

 

Aliĝilo por la 10a Azia-Oceania Kongreso de Esperanto

 

 

 

Familia nomo :                                                                          

 

Persona nomo :                                                                        

 

Sekso        :   ☐ viro      ☐ virino   (Ruĝe kolorigu en reto)

 

Lando        :                                                                                

 

Retadreso     :                                                                             

 

Poŝtadreso   :                                                                             

 

 

Kotizoᐨtabelo (₩: ŭono, €: eŭro)       

  Ĝis 2022.7.15.
1-a periodo
Ĝis 2022.9.15.
2-a periodo
Surloke ĉe giĉeto
3-a periodo
A Lando   100,000₩ (77€)    120,000₩ (92€)    140,000₩ (108€)
B Lando    50,000₩ (38€)     60,000₩ (46€)     70,000₩ (54€)
Nemembro de KEA    120,000₩     130,000₩    150,000₩
 ◼ Rabato(50%): Lernantoj, blinduloj, familianoj de (ne) membroj.
 ◼ A Landoj: Aŭstralio, Japanio, Israelo, Koreio, Novzelando.
 ◼ B Landoj: Aliaj krom A landoj.

 

 

 

 

Loĝado (Kondiĉe ke mi loĝos 3 noktojn: 3-5 Novembro.)          

+ Mi volas loĝi en Arpina pere de LKK

☐ 2-lita          ☐ 3-lita          ☐ 4-persona (korea Ondol)

 

 

+ Bonvole indiku alternativajn loĝĉambrojn

1. ☐ 1-lita         ☐ 3-lita          ☐ 4-persona (korea Ondol)

2. ☐ 2-lita        ☐ 3-lita           ☐ 4-persona (korea Ondol)

  + Mi deziras loĝi kun (                                                              )

 

 

 

Tipo  Nombro de ĉambroj Nombro de personoj  Pokapa Kosto
2-lita 10 20 120,000₩ (92€)
3-lita 41 123  90,000₩ (69€)
4-persona
(korea Ondol)
13 52  60,000₩ (46€)

 

 

 

 

Manĝo (3~6 Nov. 10,000₩/8€)

 3a:                                                               Vespermanĝo ☐

  4a:  Matenmanĝo ☐      Tagmanĝo ☐      Vespermanĝo ☐

  5a:  Matenmanĝo ☐      Tagmanĝo ☐      Vespermanĝo ☐

  6a:  Matenmanĝo ☐      Tagmanĝo ☐              

 

 

 

Ekskurso 

 Duontaga          ☐ Teĝongde:  15,000₩ (12€)        ☐ Dongbeksom: 15,000₩ (12€)

 

 

 Postkongresa   ☐ Gyeongju (3 tagoj): 300,000₩ (231€)

 

◼ La kotizo inkluzivas restadon en dulita ĉambro de tristela hotelo,

      tritagan manĝadon, transporton  kaj enirkostojn por turismaj lokoj.

 

◼ Tiu kiu volas uzi unulitan ĉambron, devas aldone pagi 54€(70,000₩).

 

◼ Se la aliĝintoj estos malpli 20 personoj, la ekskurso estos nuligita. 

 

◼ Post la ekskurso oni revenos al la kongresejo Arpina. 

 

 

 

 

Resumo

  

A. Kotizo   :            

 

B: Loĝado  :            

  

C: Manĝado :         

  

D. Ekskurso :           

 

 

◼ Pagenda sumo entute :               

 

 

La aliĝkotizo estas pagota al: 

☐ Konto de KEA ĉe korea banko: “한국에스페란토협회(Korea Esperanto-Asocio)”

    Konto-numero: 463501-01-256956

    Bank-adreso: KOOKMIN BANK (26, Gukjegeumyung-ro 8-gil,    Yeongdeungpo-gu, SEOUL, KOREA)

   SWIFT-kodo: CZNBKRSEXXX

 

 

☐ ‘keas-t’ ĉe UEA-konto

(kun mencio “por 10-a Azia-Oceania Kongreso” aŭ “por 10-a AOK”)

 

☐ Landaj perantoj de KAOEM

 

☐ Alie per konsiliĝo kun LKK 

 

 

 

Mi bezonas invitleteron. (senpage) 

☐ Jes                   ☐ Ne

 

 

 

 

el www.esperantoazia.net