Karaj aliĝantoj el eksterlandoj al la 52-a Korea Kongreso de Esperanto, 100-jara Jubileo de KEA, la 2-a Esperanto-Forumo

      inter Shanghai kaj Seulo, KEA kaj koreaj esperantistoj bonvenigas vin ! 

 

Kiel KEA diskonigs per Eventa Servo, https://eventaservo.org/e/47ac80,  la kongreso okazas 'tute virtuale' kun jenaj programoj.

Vi povas senpage aliĝi nur per la sendo de 'Nomo, Lando, Retpoŝta adreso' al retpoŝta adreso '[email protected]'.

Virtuala Kongresa Komitato sendos ligilon aŭ kunvennumeron & paskodon por zomo, Zoom. 

 

9 Oktobro 2020(Vendrede)              KST=Korea Standard Time(laŭ horzono de Seulo)  * Atentu la horojn, kaj kalkulu al tiu de via urbo

 

14:00  Aliro al Kongreso, Antaŭbabilado

15:00 Inaŭguro : Gratulaj salutoj de UEA, ILEI, TEJO, KAOEM, JEI, ĈEL,  ŜEA, Komitato de 100-jara jubileo, KEJ,

                            premioj, prezentoj de skiza historio de 100-jaroj de KEA kaj nuna stato de KEA

16:30 Prelegoj pri Kongresa Temo "Estonto de Artefarita Lingvo 'Esperanto' en la epoko de Artefarita Inteligenteco"

          Francesco Maurelli pri AI, Duncan Charters(Prez. de UEA) pri la estonto de Esperanto

18:00 Vespermanĝo

19:00 Interkona Vespero 

21:00 Libera Paradizo: Grupa babilado 

22:00 Gufujo de junularo, KEJ

 

10 Oktobro 2020(Sabate)

 

9:00-12:00 Fakaj kunsidoj: ILEI, Ŭonbulismo, SAT, Blindulo. VErda Ekskurso, Danco, Espera Monto, Rondo Amuze, Rondo Kune,

                                    Treanido k.a.

12:00-13:00 Tagmanĝo

13:00-16:00 Ceremonio de 100-jara Jubileo de KEA: raporto de komitato pri laboroj, Historio de KEA, Pioniroj de KEA,

                                       paroloj de 3 generacioj 

16:00-17:00 Memlingo, Duolingo

17:00-18:00 KAOEM, ILEI

18:00-19:00  Vespermanĝo

19:00 Kultura Vespero 

21:00 Libera Paradizo: Grupa babilado 

22:00 Gufujo de junularo, KEJ

 

11 Oktobro 2020(Dimanĉe)

 

9:00 La 2-a Esperanto-Forumo inter Shanghai kaj Seulo

11:00 Fermo