MESAĜO DE UEA OKAZE DE

LA INTERNACIA TAGO DE LA INDIĜENAJ POPOLOJ DE LA MONDO,

9 AŬGUSTO 2021

[Mesaĝo sendita al UN-EKOSOK]

 

2021년 8월 9일 ‘세계 원주민의 날’

 

 

UEA는 세계 원주민의 날을 맞이하여 원주민의 인권과 자유, 자결권, 자치권 뿐 만 아니라 언어적, 문화적 다양성을

옹호합니다. 국제어 에스페란토는 토착 언어를 소멸 시키려는 것이 아니라 원주민 간의 접촉을 용이하게 하고자 합니다.

모든 언어는 자신의 영역 내에서 발전할 권리가 있습니다. 다양성을 존중, 보존하고, 서로를 이해하고 협력할 수 있는

방법을 찾는 것은 에스페란토의 기본적인 이념입니다.

2022년 "언어, 삶, 땅: 원주민 언어의 10년"이라는 주제로 에스페란토 세계대회가 몬트리올에서 열립니다 . 이 대회는

향후 10년간의 발전을 위한 중요한 국제 행사 중의 하나가 될 것입니다. UEA는 2021년 세계 원주민의 날을 맞이하여

문화적, 언어적 다양성을 강화하고, 포용과 인권을 증진하며, 평화와 발전을 위한 노력을 계속해 나가겠습니다.

 

                                                                                                                                                       <국제담당이사 박해심>

 

 

Okaze de la Internacia Tago de la Indiĝenaj Popoloj de la Mondo, la 9-an de aŭgusto 2021, Universala Esperanto-Asocio

salutas Unuiĝintajn Naciojn, la Altan Komisionon de UN por Homaj Rajtoj, Uneskon kaj ĉiujn indiĝenajn popolojn tra la tuta

mondo.

 

La Deklaracio de Unuiĝintaj Nacioj pri la Rajtoj de Indiĝenaj Popoloj, ankaŭ tradukita en Esperanton, agnoskas la homajn

rajtojn kaj fundamentajn liberecojn de indiĝenaj popoloj, kaj ankaŭ la rajton al memdeterminado, aŭtonomio kaj memregado. Grava parto de tiuj rajtoj estas la konservado, revivigo kaj evoluigo de iliaj lingvoj, kulturoj, tradicioj kaj institucioj.

Ni memorigas la Ŝtatojn pri la sindevigoj sekve alprenitaj kaj samtempe atentigas pri la rolo de la civila socio en la realigo de

la Deklaracio.

 

Nuntempe oni ja konscias pri la graveco de diverseco kaj pri la ligo inter kultura diverseco kaj biodiverseco. Ofte la indiĝenaj scioj ludas gravan rolon en konservado de biodiverseco. Ankaŭ per siaj lingvoj, indiĝenaj popoloj estas la portantoj de valoroj kaj praktikaj konoj, kiuj montras kiel homaj socioj povas kunvivi harmonie kun la naturo. Tio estas alia plia kialo, por ke

indiĝenaj popoloj havu plenan povon decidi pri tio kio efikas sur iliaj landoj, akvoj kaj komunumoj, en la kunteksto de la

harmonia kunvivado de ĉiuj vivantoj sur nia planedo. Ĉiuj popoloj estas egalaj en sia homeco.

 

Respekti, konservi kaj evoluigi la diversecon, kaj trovi bonajn manierojn interkomunikiĝi, interkompreniĝi kaj interkunlabori

formas la bazan ideon de Esperanto, kiel lingva kaj kultura fenomeno. La internacia lingvo Esperanto ne celas forigi la

lingvojn de la unuopaj komunumoj sed faciligi interkomunumajn kontaktojn, dum ĉiuj lingvoj rajtas evolui ene de siaj propraj

teritorioj. En tiu senco, la parolantoj de Esperanto defendas la lingvan kaj kulturan diversecon, kontraste al la tro ofta praktiko de la grandaj naciaj lingvoj, kies parolantoj ja okupas pli kaj pli da spaco koste de pli malgrandaj lingvoj.

 

La de UN kaj Unesko proklamita Jardeko de Indiĝenaj Lingvoj komenciĝos la 1-an de januaro 2022. Nia Asocio elektis kiel

temon de la Universala Kongreso de Esperanto en Montrealo 2022 la temon “Lingvo, vivo, tero: Jardeko de Indiĝenaj

Lingvoj”. La Kongreso estos unu el la internaciaj aranĝoj, kiuj helpos lanĉi la Jardekon por la periodo 2022-2032. Festante

la Internacian Tagon de la Indiĝenaj Popoloj de la Mondo 2021, ni anoncas nian fortan subtenon de la Jardeko, kiu formos

okazon por festi kaj firmigi la kulturan kaj lingvan diversecon, antaŭenigi inkluzivigon kaj homajn rajtojn, kaj konstrui pacon

kaj evoluigon.