La 53-a Korea Kongreso de Esperanto

제 53회 한국에스페란토 대회

 

 

 

1. Dato

    8-10 Oktobro 2021

    2021년 10월 8일(금)-10일(일)

    오후 3시~5시, 저녁 8시~10시

 

 

2. Temo

    Plantu por Morgaŭo: Strategio por la 2-a Jarcento de KEA

    주제: 새로운 세기를 향한 한국에스페란토협회의 전략

 

 

3. Virtuale per Zoom 비대면

    *rekta aliĝilo:  제53회 한국에스페란토대회 참가신청서

 

 

4. Programo 프로그램

    파일을 참조하세요 제 53회 한국 에스페란토 대회(2021) 프로그램.hwp

 

   * 8 Oktobro (vendredo)  10월 8일 (금)

 

   1)15:00-17:00  

       Simpozio por 101-jariĝo de KEA      KEA 창립 101주년 기념 심포지엄

       Temo: Akademia Atingo kaj Esperanta Agado de SEOK Du Myung

       주제: “나비학자 석주명의 학술적 업적과 에스페란토 활동

 

    Organizantoj: Korea Esperanto-Asocio,

    Danguk universitato SEOK Juseon Memoro-Muzeo

    주최: 한국에스페란토협회, 단국대학교 석주선 기념관

 

    Preleganto: 문만용(전북대 교수)

    “나비분류학에서 국학까지: 석주명식 나비연구의 진화”

 

    Preleganto: HONG Sungcho 홍성조

    "SEOK Jumyoung, la pioniro de Korea Esperanto-Movado"

    "한국에스페란토 운동의 선구자 석주명"

 

    Preleganto: SO Jinsu 서진수

    "Memoraĵoj de SEOK Jumyoung kaj Esperanto-Movado en la jaroj de 1930j kaj 1940j"

    "석주명 유품과 1930-40년대 한국에스페란토 활동"

 

   2) 20:00-20:50  Malfermo 개회식

 

   3) 21:00-21:50  Prelego 주제강연: PARK Yongseung 박용승

      "KEA, "Sistemigo de Edukado de KEA"

       한국에스페란토협회 교육의 체계화 방안

 

   4) 22:00-23:00 Libera Diskuto 자유토론 (한국어)

 

 

* 9 Oktobro (sabato)  10월 9일 (토)

 

   1) 14:00-14:50  KEJ, "La Historio kaj Vizio de KEJ" 청년회 활동의 역사와 비젼

        Prelegantoj: SEO Junseong, JEONG Jaehyun  발표: 서준성, 정재현

        

   2) 15:00-16:50  Fakaj Kunsidoj 분과활동

 

   3) 20:00-21:50  Interkona kaj Kultura Vespero 문화행사

 

   4) 22:00-          Gufujo  수다방

 

 

* 10 Oktobro (dimanĉo)  10월 10일 (일)

 

   1) 15:00-17:20 Prelegoj  특강

       Giri Rao, “Gepatralingva edukado en multlingva Barato”

       Giri Rao (인도, 대학 교수), “다언어 국가 인도의 모국어 교육”

 

       JUNG Yuro (Unika), “Daŭripova strukturo: por sekvontaj posteuloj”

       정유로, “차기 후배들을 위한 지속가능한 구조”

 

 2) 17:30-18:00 Fermo  폐회식

 

 

 

5. Kotizo 참가비

 

    membro de KEA               10,000 ŭonoj            회원     10,000원

    ne membro de KEA          20,000 ŭonoj            비회원  20,000원

    loĝantoj ekster Koreio       senpage                  재외국민,  외국인  무료

 

 

 

 <홍보위원 최숙희>