1999.5.15.:  제1회 선구자의 날:

우리나라에서 유일한 에스페란토 원작시집「La Liberpoeto」(1938년, 파리)의 저자 정사섭(Dan Tirinaro, 1910-1944)을 기림. 현대해상화재 강당). /「La Liberpoeto」의 일부를 번역한 대역시집「날개 없는 새」(김우선·김여초 역, 세기문학) 발행.
ĜONG Sa-sop(정사섭 / Dan Tirinaro 1910-1944)

정사섭.png

Esperanto-poeto. Eldonis la poemaron『La Liberpoeto』en Parizo, 1938. Ĝi enhavanta 105 poemojn, montras lian ideologion kontraŭ imperiismo, kapital- ismo, mamonismo kaj por la internacia lingvo Esperanto.  

에스페란토 원작 시인. 1938년 시집『La Liberpoeto 』출판. 수록된 105편의 시에 제국주의, 자본주의, 배금주의에 반대하고, 국제어 에스페란토의 중요성을 강조하는 그의 이념이 깃들어 있다.

 

 

 

2000.5.13.:  제2회 선구자의 날:

고 홍형의를 기리며 추모문집「에스페란티스토 홍형의」(편집위 편, 244쪽) 출판 기념회(한글회관).
HONG Heng-wi(홍형의 / 1911-1968)

홍형의.jpg

Prez. de KEI. Sociologo. Post korea milito revigligis E-movadon en Daegu. Kiam li estis profesoro de la univ. Cheonggu en 1957, li fondis E-kurson en la universitato. Verkis la novelon‘La Pioniroj en Vilaĝo’en Esperanto, kaj eldonis la unuan esperantan revuon『Korea Esperantisto 』(1937)

KEI 회장. 사회학자. 한국전쟁 이후 대구지방을 중심으로 에스페란토운동을 부흥시킴. 1957 년 청구대학 교수로 재임하면서 에스페란토 과목을 설치하고, 에스페란토 원작 소설‘마을의 개척자’를 발표하고, 최초의 순 에스페란토잡지『Korea Esperantisto 』를 1937년 간행하였다.

 

 

 

2001.5.19.:  제3회 선구자의 날:

해평 이재현 선생 추모문집「해평 이재현-지분을 요구하지 아니한 투사」(이낙기 편, 247쪽) 출판기념회(한글회관). 해평 선생의 장남 이형진(우해기념사업회 대표), [해평민족상-에스페란토 부문] 신설 발표(상금 100만원).
LEE Chae-hyon(이재현 / Hajpin Li 1917-1997)

이재현.png

Batalis por nacia sendependiĝo. Vicprez. de KEA. Prez. de Ekzamena Komisiono kaj Lingva Komitato de KEA. Eldonis la vortarojn『Esp.-Korea』(1969),『Korea- Esp.』(1983), kaj la librojn『Koreaj Eseoj, Noveloj kaj Popolrakontoj』(1951),『E-lernolibro 』(1951). Kontribuis al la revuoj 『Orienta Kuriero 』kaj『La Espero el Koreujo 』 

독립 운동가. KEA 부회장. 실력검정시험위원장, 어학위원장.『에스페란토-한국어사전』(1969년) 및『한국어–에스페란토사전』(1983년) 편찬.『Koreaj Eseoj, Noveloj kaj Popolrakontoj』(1951년)와 에스페란토 교본 (1951년) 등 편찬.『Orienta Kuriero 』와『La Espero el Koreujo』등 출판에 참여하였다.

 

 

 

2002.4.20.:  제4회 선구자의 날:

안서 김억(Verda E. Kim) 선생 기림.  추모문집「선구자  김억」(김우선 편) 발행, 중구 초동 동부화재 강당.
KIM Ok (김억 / Verda E. Kim 1896-?)

김억.png

Fama poeto. Prez. de KEA. En 1920, okazigis publikan E-kurson unuafoje en Koreio. Establis KEA-n(1920). Per publikaj E-kursoj kaj eseoj en ĵurnaloj disvastigis Esperanton. En la 1920-aj jaroj, eldonis poemarojn korelingve tradukitajn el Esperanto kaj verkitajn, kiuj estas respektive la unuaj en Koreio.
시인. 조선에스페란토협회(KEA) 회장. 1920년 한국 최초로 에스페란토 공개강좌를 개최하고, 조선에스페란토협회(KEA 1920년)를 창립. 지상강좌와 공개강좌로 에스페란토를 보급하는 한편, 한국 최초의 번역시집 『오뇌의 무도』와 한국 최초의 창작시집『해파리의 노래』를 출간하였다.

 

 

 

2003.5.17.:  제5회 선구자의 날:

신봉조 선생을 기리며 추모문집「신봉조 선생」(곽종훈 편) 발행. 마포 문화체육관 소강의실. 
SHIN Bong-jo(신봉조 / Esper P. Shin 1900-1993)

신봉조(1900~1992).png

Literaturisto. Pedagogo, Verkinto de『Kursa Legolibro de Esperanto 』(1923,la unua en Koreio).
Eklernis Esperanton en la publika kurso(la unua en Koreio), gvidata de Verda E. Kim.(1920)

문학가, 교육자. KEA 부회장. 1923 년 한국 최초의 에스페란토 학습서『강습용 에스페란토 독본 』발행. 21세 때이던 1920년 한국 최초의 공개강습에서 김억으로부터 에스페란토를 배웠다 .

 

 

 

2004.5.15.:  제6회 선구자의 날:

야청 최해청 선생을 기리며 추모문집「야청 최해청 선생」(정종휴 편, KEA, 160쪽) 발행. 출판 기념회(불교방송국 문화센터 강당):「La Lanterno Azia 제1호-200호 합본」(10책 1질) 총 10질;「Verkoj de Elpin」(최대석 편, 220쪽);「Rubriko Esperanto」(편집부 편, 80쪽, 400부).
CHOI Hae-chong(최해청 / 1905-1977)

최해청 (1905∼1977).png

Prez. de KEI(1962-68). Fondis la universitaton Cheonggu en Daegu dum korea milito, kaj subtenis por ke surbaze de la universitato E-movado revigliĝu post la milito. Oficiale enkondukis E-kurson en la universitaton.

교육자. 한국에스페란토학회(KEI) 회장(1962-68). 한국전쟁 중 대구에 청구대학을 설립, 그 토대에서 전쟁으로 폐허가 된 에스페란토운동을 재건하도록 지원하였고, 청구대학 학장시절 에스페란토를 정규과목으로 채택하였다.

 

 

 

2005.5.14.:  제7회 선구자의 날:

정사섭 시집 완역본 발행 기념(외대 교수회관)
      -1부: 석주명·석주선 선생 추모식, 문집「나비박사 석주명 선생」(홍성조·길경자 편)
      -2부: 「La Liberpoeto」(정사섭, 에스페란토 원작시집) 완역본 「사랑이 흐르는 곳, 그곳이  나의 조국」(김우선·장정렬·고영희 공동번역, 14장 105편) 출판기념회.
SOK Ju-myong (석주명 / D. M. Seok 1908-1950)

석주명 (1908∼1950).jpg

Scienculo pri papilio. Sekretario de KEI. Eldonis E-lernolibron. Lekciis pri Esperanto en la universitatoj Kookhak kaj Hongik. Proponis kaj realigis skribi Esperante la resumon de la tezo por Zoologia Gazeto de la universitato Tokio. Kaj verkis la resumon de sia stud-tezo nepre en Esperanto.  

나비학자. 조선에스페란토학회 서기장과 통합된 대한에스페란토학회의 총무부장을 역임하며 국학대학과 홍익대학에서 에스페란토를 강의. 동경대학교『동물학 잡지 』에 연구논문의 개요를 에스페란토로 쓸 수 있게 하자고 제안해서 통과시킨 뒤, 논문 개요는 반드시 에스페란토로 썼다.

 

 

 

2006.5.13.:  제8회 선구자의 날 (일석 백남규 선생):

추모문집「Stelaro PAIK – 일석 백남규 선생」(최은숙 편)과「에스페란토 강좌」(1931년 일석 선생이 동아일보에 연재한 지상강좌 100회분) 발행 기념(외대 교수회관).
PAIK Nam-gyu (백남규 / 1891-1956)

백남규 (1891∼1956).png

Matematikisto, lingvisto, poeto kaj pedagogo. Pri li, famas la anekdoto ke dum korea milito li rifuĝis kunportante kun si la ŝildon de Korea E-Instituto. Multe klopodis tra la tutvivado por kreskigi posteulojn kiel unu el esperantistaj pedagogoj kune kun SHIN Pong-jo kaj CHOE Hae-chong.
수학자, 언어학자, 시인이며 교육자. 1925년부터 적극적으로 활동하였다. 한국전쟁 중 조선에스페란토학회 직인과 간판을 가지고 피난, 1956년 대구에서 최해청, 홍형의에게 인계했다고 한다. 신봉조, 최해청과 아울러 에스페란티스토 교육자로서 평생 후배양성에 힘썼다.

 

 

 

2007.5.12.:  제9회 선구자의 날:

Elpin 안우생(1907-1991) 선생 기념문집「안우생의 에스페란토 문학세계」(이영구 지음, KEA) 발행(한국외대 교수회관).
AN U-seng(안우생 / Elpin 1907-1991)

안우생.jpg

Instruis Esperanto-poemon en la universitato Zhungshan, Ĉinio. Tradukis‘La Taglibro de Frenezulo’de LU Sin el la ĉina en Esperanton, kaj“La Almozulo”de GIM Dong-in,“La Bovo”de YU Chi-jin el la korea en Esperanton en la gazetoj『Literatura Mondo 』『Orienta Kuriero 』『Voĉoj el Oriento 』『Heroldo de Ĉinio 』.

독립 운동가, 중국 중산대학에서 에스페란토 시를 강의. 중국 최초로 노신의‘광인 일기 ’를 번역하고, 김동인의‘걸인 ’및 유치진의‘소 ’를 번역하여 전 세계에 소개하였다.
1930〜40년대에『Literatura Mondo 』『Orienta Kuriero 』『Voĉoj el Oriento 』『Heroldo de Ĉinio 』등에 시, 소설 등을 번역하여 실었다.

 

 

 

2008.5.3.:   제10회 선구자의 날:

與民 이종하 선생님을 기리며, 추모문집「민중의 벗 與民 李鍾河 선생」(장정렬 편) 출판기념회(경북대학교 복지회관 3층‘사계절 식당’):(일본 참가자: 남강학교 봄학기와 일본 간사이에스페란토연맹(KLEG)의 Friska Lernejo 공동 임간학교 참가자들)
LEE Chong-Ha(이종하 / 1913~2007)

이종하.jpg

Profesoro pri juro. Aktivis ĉefe por unuigi al KEA, siatempe la dividitajn organizaĵojn de E-movado post korea milito. Komence de la 1980aj jaroj,subtenis revivigon de E-movado en Busan. Vicprez. de KEI(1967∼1975). Prezidis Busan E-Societon(1970∼1975, nuna Busan/Gyongnam-filio de KEA).

법학 교수. KEI 이사, KEA 부회장(1967∼1975). KEI와 KES가 KEA(현 한국에스페란토협회)로 통합하는 데에 적극적인 역할을 하였다. 1970∼75년 부산에스페란토회(부산/경남지부의 전신) 회장을 역임하며, 1980년대 부산 에스페란토 운동 활성화의 버팀목 역할을 하였다.

 

 

 

2009.5.9.:   제11회 선구자의 날:

김삼수 선생 추모행사(종로구 은덕문화원). 
      -기념문집「에스페란토 운동사와 김삼수 선생」(조명자 편, 318쪽) 출판.
Kim Samsoo(김삼수 / 1919〜1985)

김삼수.png

Profesoro pri ekonomiko. Vicprez. de KEA. Partoprenis la 43-an UK(Mainz, 1958), la unua UK-ano el koreoj. Verkis la libron『Historio de Korea E-Movado』(1976), kaj 6 tezojn pri Esperanto.
Klopodis sciigi utilecon de Esperanto en scienca kampo publikante en Esperanto la studaĵon⌈Politikekonomio kaj la Polucio en Koreujo⌋kaj resumojn de 10 sciencaj studoj. Organizis E-rondon en la universitato Sukmyeong, kaj subtenis multe junularan Esperanto-movadon.

경제학 교수. KEA 부회장(1975∼77, 1982∼85). 한국경제학회 부회장. 한국인 최초로 세계에스페란토대회 참가(제43차 UK, 독일 마인츠, 1958.).『한국에스페란토운동사』(1976) 저술. 논문⌈Politikekonomio kaj la Polucio en Koreujo⌋과 논문요약 10편을 에스페란토로 발표하여 에스페란토의 학술적 응용 가능성을 학계에 알렸다. 숙명여대에 에스페란토 동아리를 설립하였으며, 에스페란토청년회 활동을 적극 지원하였다.

 

 

 

2010.5.15.:  제12회 선구자의 날:

향촌 이종영 선생을 기리며 추모문집「큰스승 향촌 이종영」(김우선·최대석·송호영 편) 출판기념회(경북대 복지회관 사계절식당).
LEE Chong-Yeong(이종영 / 1932 〜2008)

이종영.jpg

Oficisto de FAO, profesoro pri ekonomia administrado. Sekretario de LKK de la 79a UK(Seulo, 1994). Prez.(1994∼95, 1998∼2001) kaj honora prez.(2001∼) de KEA. Prez.(1995∼98) kaj vicprez. (2001~04) de UEA. Ĉefred. de KEA-organo(2001~04). Honora membro de UEA (2004∼). Verkis 『Esperanto en la 21a jarcento 』(2001),『La 80-jara Historio de Korea E-Movado』(2003). Kuntradukis『Historio por Malfermi Estontecon 』(2007). Lanĉis la Premion Espero(nun, LEE Chong-Yeong)(1999).

FAO 유통수석담당관, 경영학 교수. 79차 UK(서울, 1994) 준비위원회 사무총장. KEA 회장(1994∼95), 1998∼01), 명예회장(2001∼). UEA 회장(1995∼98), 부회장(2001∼04), 명예회원(2004∼), 이사(1988 ∼07). KEA 기관지 편집위원장(2001~04).『Esperanto en la 21a jarcento』(2001),『에스페란토―21세기의 국제공통어』(2001).『한국에스페란토운동 80 년사 』(2003) 저술. 한‧중‧일 공동 역사책 『Historio por Malfermi Estontecon 』(2007) 공동번역. '에스페로상'(현재는 이종영상) 제정(1999).

 

 

 

2011.5.14.: 제13회 선구자의 날:

산수 이종률 선생을 기리며, 추모문집「에스페란티스토 이종률 선생」(허성·장정렬 편저) 출판기념식(부산 민주공원 소극장).
에스페란티스토 민족사인 산수 이종률 선생
 
이종률.png

우리 민족의 자주와 통일 건국을 위해 뜻을 같이하여 노력하며 사는 사람들을 민족인이라 하고 평생을 그렇게 살다간 사람을 민족사인(民族史人)이라 명명할 때, 이종률 선생은 진정한 민족사인으로 우리 역사가 나아가야 할 방향과 진정한 인간의 길이 무엇인지에 대한 역사 인식을 심어주는 데 많은 노력을 기울이셨다. 선생은 1923년부터 인류아주의. 인류인주의를 토대로 한 국제어 에스페란토에 관심을 가지게 되고, 신봉조, 강매 등의 지도를 받으며 에스페란토를 배웠다. 그리고는 1945년 12월15일, 조국의 해방을 맞음과 동시에 [에스페란토 조선학회]의 결성 및 창립대회에도 참여하였다.

 

 

 

2012.5.12.:  제14회 선구자의 날:

두메 박지홍 선생을 기리며 추모문집 「겨레와 겨레말을 사랑한 에스페란티스토 두메 박지홍」(오기숙・박기완・심강보・장정렬 편)의 출판 기념행사: 부산교육대 미술교육관 영상미디어실).

BAK Jihong (박지홍 / 1924. 2. 21 ~2011. 8. 30)

박지홍.jpg

두메 박지홍 선생은 동래고등보통학교 4학년 때인 1940년 조선 문법을 강의하던 외숙 홍영식 선생을 통해서 에스페란토를 알게 되었고, 이듬해 7월 서울에 있는 박문서관에서 [에스페란토 단기강좌](김억 지음)로 에스페란토를 자습하셨다. 부산대학교와 동아대학교에서 에스페란토 동아리 지도교수로 활동, 그 외에 KEA(한국에스페란토협회) 부산경남지부 부지부장, 고문 등을 역임. 2009년 애국지사 우봉ㆍ해평기념사업회(이사장 이형진)로부터 해평민족상 에스페란토부문상을 수상하셨다. 
S-ro BAK Jihong, naskita en la 21-a de februaro 1924, forpasis la 30-an de aŭgusto 2011. Li memlernis Esperanton en 1941. De 1979 li estis gvido-profesoro de Esperanto-rondo de la Ŝtata Universitato Pusan, kaj fojfoje gvidis la studentojn per la lernolibro Elementa Gramatiko de Esperanto por koreaj studentoj, kiun li mem verkis. Li multe kontribuis por Esperanto-movado morale kaj finance. Li estis la 9-a premiito de la Premio Hajpin (2009).

 

 

 

2015.5.23.: 제17회 선구자의 날:

현존 에스페란토운동가의 기념문집「에스페란토와 조국을 사랑한 우양 한무협」(김우선·양옥남·최대석 편집) 헌정식.(한국외대 교수회관)

Han Moo-hyup(한무협 1923.8.22. ~ 2017.8.22.(95)

한무협4.png

우양 한무협 명예회장이 1976년 창간한 La Espero el Koreio(한국의 희망)은 1994년 폐간될 때까지 모두 123호가 발행 되었으며, 이는 한국 에스페란토의 수준을 세계적으로 드높이는 계기가 되었다. 이는 한국 에스페란토 문학사에서 매우 큰 비중을 차지하게 된다. 이후 한국에스페란토협회 회장이 되면서 에스페란토 운동의 중심인물이 되었다. 한국인으로서는 유일하게 세계에스페란토협회 명예이사로 등록되었다.

La spuro de esperantisto HAN Moo­hyupKEA decidis elekti pioniron el la vivantaj veteranoj, kaj kiel pioniron por la jaro 2015 elektis HAN Moo-hyup, kiu estas la plej aĝa(92-jaraĝa) kaj merita esperantisto. Li dediĉis multan tempon al la armea vivo; lernis Esperanton en 1976 en la aĝo de siaj 50-aj jaroj; prezidis Korean E-Asocion(1978~1981, 1990~1994); fondis kaj eldonis la gazeton La Espero el Koreio(1976~1994); sukcese okazigis la 79-an UK-on en Seulo en 1994; multe kontribuis al la havigo de KEA-oficejo; estas honora prezidanto de KEA kaj honora membro de UEA.