La 6an de januaro 2019 al BET-55
aliĝis jam 272 esperantistoj el 25 landoj.

Litovio         83                
Pollando      41                
Koreio          36                
Latvio           19               
Ruslando      18               
Francio         14                
Germanio     12                
Ukrainio         8                
Hungario       6
Belgio             5
Estonio           5
Ĉinio               4
Finnlando      4
Belarusio        3
Ĉeĥio              3
Bulgario         2

Po unu persono aliĝis el Hispanio, Israelo, Kazaĥstano, Kubo, Nederlando, Pakistano, Slovakio, Svedio, Usono.

Bv. legi  pli multe en la artikolo: 
http://sezonoj.ru/2019/01/bet-74/