[N-ro 1007] Unueco, espero, amikeco: nia vojo en 2022, bondezira mesaĝo de UEA

Gazetaraj Komunikoj de UEA <[email protected]>

 

2022년 임인년을 맞이하여 UEA에서 보내온 신년사를 함께 공유 합니다

 

UNUECO, ESPERO, AMIKECO 이 세 단어는 UEA의 활동을 가장 잘 설명해 주는 단어입니다.

UEA는 Zamenhof와 Hector Hodler의 이념과 국제 협력 정신에 기반 하여 2022년 새 해에도 희망을 연결하고 우정을 쌓아가는 조직으로서  회원 여러분들과 함께  최선을 다해 나아갈 것입니다.

 

Revuo Esperanto 1월호에 실린 Dr. Duncan Charters의 새해 메시지를 모두 읽어 보시기 바랍니다. 

uea.org/revuoj/esperanto

 

     ★2022년 UEA의 주요 기념일 

  • UEA 연구기관 'CED' 70주년 기념 (La Centro de Esploro kaj Dokumentado, 1952년 Ivo Lapenna 박사가 설립)
  • 에스페란토 라디오 100주년 기념 활동 지원
  • Lidia Zamenhof 서거 80주년 기념
  • 107차 세계 에스페란토 대회 (UK)
  • Revuo Esperanto와 Kontakto 잡지 발행
  • edukado.net과 공동으로 KER 시험 준비 (C2 포함)

 

 

UNUECO, ESPERO, AMIKECO: NIA VOJO EN 2022, BONDEZIRA MESAĜO DE UEA

Unueco, espero, amikeco: jen vortoj, kiuj bone difinas la laboron de UEA kaj per kiuj la Asocio sincere bondeziras al ĉiuj homoj. La laboro de UEA baziĝas sur la verko de L. L. Zamenhof, sur la pensoj de Hector Hodler kaj sur la internacia kunlaboro de landaj kaj fakaj asocioj de esperantistoj. UEA estas nenio, krom ĉiuj el siaj membroj, kies kolektivo kapablas kun espero kaj obstino evoluigi la laboron por Esperanto. Kaj al tiu laborado rekte aŭ nerekte ligiĝas ĉiuj esperantistoj en la mondo. En 2022 UEA en unueco daŭre restos la reto, kiu kunligas tiom da espero, kaj la tegmento, kiu gastigas tiom da amikeco, kiel ĉeforganizaĵo de Esperanto en nia planedo! .

 

Ĉiuj estas kuraĝigataj legi la novjaran mesaĝon, kiun verkis la Prezidanto de UEA, D-ro Duncan Charters, por la januara numero de la revuo Esperanto: uea.org/revuoj/esperanto. Ties riĉa enhavo resumas la atingojn de 2021, bonvenigas agadojn por 2022 kaj provokas gravajn kaj utilajn pensojn pri nia afero, ne nur pri tio, kion ni sukcesis fari, sed ankaŭ pri tio, kion ni ne forgesu deziri atingi. “Sukceso por Esperanto dependas unuavice de preparo de la vojo por ĝia akcepto”, skribas Charters.

 

En tiu senco, en la jaro 2022 UEA atentos gravajn datojn kaj jubileojn. La Centro de Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj Problemoj (CED), institucio de UEA direktita al universitata, esplora kaj dokumenta agado pri Esperanto, interlingvistiko kaj internacia komunikado, 70-jariĝos. Per CED (uea.org/asocio/ced) UEA i.a. okazigas la Esperantologiajn Konferencojn kaj la Nitobe-simpoziojn kaj ankaŭ eldonigas la revuojn Language Problems and Language Planning (LPLP) kaj Esperantologio/Esperanto Studies (EES). En 1952 “D-ro Ivo Lapenna fondis CED kun la celo seriozigi Esperanton inter universitatanoj, esploristoj, politikistoj kaj internaciaj organizaĵoj”, komentas la Prezidanto de UEA.

 

En 2022 UEA ankaŭ subtenos agadojn pri la 100-jariĝo de la Esperanto-radiofonio, sendube unu el la ĉefaj rimedoj per kiu la internacia lingvo disvastiĝis en la pasinta jarcento. Kaj aldoniĝos al la tagordo omaĝoj memore al Lidja Zamenhof pro la 80 jaroj post ŝia morto en 1942; kaj por festi la 135 jarojn de Esperanto, #NiaLingvo. Por ĉiuj agadoj UEA konstruas kunlaboron kun Pola Retradio, EUROKKA/Vinilkosmo, la Aŭstria Nacia Biblioteko kaj aliaj grupoj kaj individuoj.

 

Kun espero kaj plena sindediĉo UEA laboras por la okazigo de la 107-a Universala Kongreso de Esperanto (UK) en Montrealo, kiu laŭplane estos ĉefscenejo por tiuj kaj multe da aliaj agadoj. La UK gastigos i.a. programerojn pri la agado de UEA ĉe UN, Unesko kaj pri indiĝenaj lingvoj. Ili spegulos la Jardekon de Indiĝenaj Lingvoj, komenciĝantan en 2022, kaj la laborojn de la la Komitato de Ne-Registaraj Organizaĵoj pri Lingvo kaj Lingvoj. Tiun komitaton UEA kunfondis por trakti la gravecon de lingvaj demandoj en UN kaj atenti pri lingva diverseco, malegaleco kaj diskriminacio. Aliĝi al la UK eblas ĉe uea.org/kongresoj/! alighilo< /a>.

 

Krom malfermi la vojon al Esperanto en aliaj medioj, nia agado por Esperanto mem daŭrigos akurate kaj ĉiam pli amplekse, kun la sama spirito de sindediĉo. Lige kun UEA daŭre funkcios la eldonado de la revuo Esperanto kaj de la revuo Kontakto, kiu en 2021 atingis sian 300-an numeron (la revuo aboneblas ĉe uea.org/alighoj/abonilo); la Universalaj Kongresoj; la sistemo de UEA-kontoj (kiu multe utilas por la internacia kunlaboro en la movado); la Libroservo de UEA (katalogo.uea.org); la Biblioteko Hector Hodler; Institucio Hodler ‘68; CED; la Speciala Katedro de Interlingvistiko kaj Esperanto ĉe la Universitato de Amsterdamo; k.a. Daŭros la reta agado de UEA, i.a. per la reta revuo Esperanto, la internacia kalendaro EventaServo.org, la facillingva gazeto UEA.facila, la reokazigo de la Esperanto-Kvizo, la Forumo de UEA, la aŭspicio al la Fonduso Instigo kaj la tenado de la spacoj de UEA ĉe Facebook (paĝo kaj grupo), YouTube (UEAviva), Twitter, Vimeo, Instag ram kaj Telegram. Same estos por la agado de UEA pri Eksteraj Rilatoj ĉe UN kaj Unesko, konebla i.a. per la spacoj UN Esperante (paĝo kaj Twitter) kaj ĉe la laborgrupo EsperantoporUN.org; kiel same por la scienca kaj kultura agadoj, kiuj kulminas ĉe la Internacia! Kongresa Universitato kaj la Belartaj Konkursoj. Tamen aparte sekvinda estas la nova fazo de la unulingvaj ekzamenoj de Esperanto laŭ la Komuna Eŭropa Referenckadro (KER), kunlabore kun Edukado.net, kiu en 2021 festis sian 20-jariĝon: la KER-ekzamenoj nun kalkulos ankaŭ je la nivelo C2 kaj eblos plene rete trapasi ilin.

 

Charters finas la novjaran mesaĝon en la revuo Esperanto, memorante la pensojn de Zamenhof: “[li] estis tute konvinkita pri la neevitebla sukceso de Esperanto, sed tio dependis precipe kaj principe de unu kondiĉo, kiu estas en la mano de la esperantistoj. [...] Ŝlosilo de liaj zorgoj troviĝas en deklaro farita en Dresdeno en 1908: ‘Se ni marŝos en tia sama harmonio kiel ĝis nun, nenia forto en la mondo povos haltigi nian iradon… De nia afero ĉio povas esti atingita nur per harmonio kaj konstanteco’. Adiaŭo [de Zamenhof] en Krakovo en 1912 ripetis la admonon ‘laboru ĉiam en plena! unueco. Per unueco ni pli aŭ malpli frue certe venkos’.” Pasiginte 110 jarojn de tiu mesaĝo, ni obstine tenas la strebojn al tiu vojo. Bonvenon aliĝi en UEA por 2022: uea.org/alighoj/alighilo. Pro vi UEA ekzistas. Pro vi ni laboras por Esperanto kiel same por mondo pli bona.

 

<국제 담당 이사 박해심>