UEA mesaĝo  - 세계난민의 날 

 

 

세계 에스페란토 협회(UEA)는 2021년 6월 20일 세계 난민의 날을 맞이하여 분쟁이나 박해 또는 자연재해로 인해 어려움에 처한 난민을 돕고 힘과 용기를 주고자 합니다.

 

최근 유엔 성명에 따르면 폭력, 전쟁 또는 인권 침해로 인해 2020년 난민의 수가 8,240만 명에 이르렀으며 이는 2019년 보다 4% 증가한 수치 입니다.

 

올해 난민의 날 주제는 ‘함께 치유 받고 배우며 빛납시다’ 입니다. 그들이 도움을 요청하기 위해 어떤 언어로 의사 소통 해야

할까요? 사람들은 언어를 통해 인권에 접근합니다. 에스페란토 운동은 모든 의사소통에서 언어적 정의를 지지합니다.

에스페란토는 상호 이해와 문화적 대화를 위한 도구로서 난민과 수용자 모두를 도울 수 있습니다. 전 세계의 에스페란티스토들은 난민을 돕기 위한 각종 활동에 참여하고 있으며 UEA는 이러한 모든 활동을 지원합니다.

 

 

 

MESAĜO DE UEA OKAZE DE LA MONDA TAGO DE RIFUĜINTOJ, 20 JUNIO 2021

[Sendita al EKOSOK, al la Departamento de UN pri Tutmonda Komunikado (UNDGC) kaj al la Konferenco de Neregistaraj

Organizoj (CoNGO).]

 

Universala Esperanto-Asocio (UEA) salutas Unuiĝintajn Naciojn, la Altan Komisionon de UN por Rifuĝintoj kaj speciale ĉiujn

rifuĝintojn okaze de la Monda Tago de Rifuĝintoj, la 20-an de junio 2021. La tago honoras la forton kaj kuraĝon de rifuĝintoj

kaj tiujn kiuj helpas ilin kaj celas publikan konscion kaj subtenon al tiuj homoj, kiuj devis fuĝi el siaj hejmoj pro konflikto,

persekutado aŭ naturaj katastrofoj.

 

Lastatempa komuniko de Unuiĝintaj Nacioj klarigas, ke la nombro de homoj forigitaj el siaj hejmoj pro perforto, milito aŭ

homrajtaj atencoj atingis 82,4 milionojn en la jaro 2020 - 4% pli ol en 2019. Inter 2018 kaj 2020, preskaŭ unu miliono da

infanoj naskiĝis kiel rifuĝintoj. Laŭ la Alta Komisionestro de UN pri Rifuĝintoj, Filippo Grandi, pli ol unu procento de la tuta

homaro estas perforte dislokita.

 

La temo de la nunjara Tago de Rifuĝintoj estas Kune ni Saniĝas, Lernas kaj Brilas. Per tiu temo oni atentigas pri la neceso,

ke rifuĝintoj aliru sanajn, edukajn kaj sportajn servojn. Ni saniĝas kune, kiam ĉiuj ricevas la bezonatan prizorgon. Kiam ni

lernas kune, ni kreas pli fortan komunumon. Ni brilas, kiam ni ludas kune kiel teamo. Krome, nur inkluzivigo ebligos pli

bonan restarigon post KoViM-19.

 

La lingva dimensio gravegas. Per kiu lingvo rifuĝintoj aliru tiujn servojn? Tio ja ne estas facila demando, ĉar oni devas

respekti la devenon de rifuĝintoj, helpi ilian adaptiĝon en nova ĉirkaŭaĵo kaj subteni la plej vastan kaj riĉan edukadon.

Multfoje rifuĝintoj ne komprenas aŭ erare komprenas vivsavajn informojn kaj ne kapablas komuniki por peti helpon. Ili

suferas, ekzemple, pro lingva handikapeco aŭ malfido kaj alfrontas multajn obstaklojn rilate al lingvo.

 

Homoj aliras la homajn rajtojn pere de lingvoj. Tiel, la respekto al ies lingvo estas la respekto al tiu homo mem. La lingvaj

rajtoj estas ĝuste lingvaj homaj rajtoj. Fronte al tio, la Esperanta movado subtenas lingvan justecon en ĉia komunikado kaj

proponas Esperanton kiel unu bona vojo, inter aliaj. Esperanto povas helpi kaj rifuĝintojn kaj gastigantojn, kiel ilo por

interkompreniĝo kaj kultura dialogo.

 

Esperantistoj en la tuta mondo partoprenas en agadoj por helpi rifuĝintojn, interalie, per tradukado de gravaj informoj,

instruado de lokaj lingvoj kaj de Esperanto. Bona ekzemplo, inter multaj aliaj, estas serio da retejoj kiuj instruas lingvojn kaj

donas utilajn informojn pri la vivo kaj laboro en Germanio, Aŭstrio, Slovakio, Rusio kaj Ĉeĥio, pere de multaj lingvoj, inkluzive de Esperanto.

 

Antaŭ du monatoj, nia Asocio estis inter tiuj kiuj kunvokis virtualan simpozion pri Lingvo kaj Migrado. La simpozio, kiun

alparolis inter aliaj la verkistoj Viet Thanh Nguyen kaj Jhumpa Lahiri, kunligis pli ol mil partoprenantojn el kvindeko da landoj por pridiskuti interalie lingvajn servojn, multlingvan edukadon kaj lingvajn homajn rajtojn de rifuĝintoj.

 

Per tiuj kaj aliaj elpaŝoj, Universala Esperanto-Asocio invitas ĉiujn informiĝi pri la situacio de rifuĝintoj kaj dislokitaj personoj

ene de siaj landlimoj, insisti ĉe siaj registaroj pri la rajtoj de tiuj homoj kaj mem fari ĉion eblan por redukti ilian suferadon,

antaŭenigi iliajn perspektivojn kaj redoni al ili dignon. Nur kune ni povos konstrui pli bonan, sanan, fortan, sekuran kaj

brilantan mondon.