<세계 문화 다양성의 날을 맞이하여 UEA에서 보내온 메시지>

 

5월 21일 세계 문화 다양성의 날입니다. 전 세계의 대부분의 갈등은 문화적 차원에서 비롯됩니다. 따라서 평화, 안정, 발전을 위해서는 문화 간 열린 대화가 필요합니다. 문화적 다양성은 경제뿐만 아니라 사회적, 정서적, 도덕적 발전의 원동력이기도 합니다.

KOVIM-19는 특히 문화 부문에 강력하고 부정적인 영향을 미쳤습니다. 어렵고 도전적인 시기에 문화적 다양성의 원칙을 전파하는 UNESCO의 노력에 Esperanto 운동이 함께 합니다. ‘국제 평화와 신뢰의 해’에 대한 유엔 총회 결의안을 받아들여 UEA는 7월 17일부터 24일까지 ‘Paco kaj Konfido: universalaj valoroj'라는 주제로 제 2회 비대면 세계 에스페란토 대회를 개최합니다.

우리는 언어와 문화가 밀접하게 연결되어 있다는 사실에 주목합니다. 에스페란토로 모든 사람들은 차별 없이 국제 교류를 할 수 있습니다. 에스페란토 운동은 표현의 자유, 대중매체에서의 다원주의, 다국어주의, 예술과 과학 및 기술 지식에 대한 동등한 접근을 중시 합니다.

 

Universala Esperanto-Asocio (UEA) salutas Unuiĝintajn Naciojn kaj Uneskon okaze de la Monda Tago por Kultura Diverseco por Dialogo kaj Evoluigo, la 21-an de majo 2021. La pandemio de KOVIM-19 forte kaj negative efikis sur la kulturan sektoron: aranĝoj nuligitaj, kulturaj organizoj fermitaj, komunumaj kulturaj praktikoj malebligitaj kaj aliaj defioj trafis la loĝantarojn per sociaj, ekonomiaj kaj politikaj damaĝoj ĉie.

 

En la Konstitucio de Unesko oni legas, ke "[...] reciproka nescio pri la moroj kaj vivoj de aliaj personoj estis ofta kaŭzo, tra la historio de la homaro, de suspekto kaj malfido inter popoloj de la mondo [...]". Fakte, la plejmulto de la konfliktoj ĉirkaŭ la mondo enhavas kulturan dimension. Pro tio, malferma interkultura dialogo necesas por paco, stabileco kaj evoluigo. La kultura diverseco estas gvida forto por evoluigo, ne nur ekonomia sed ankaŭ socia, intelekta, emocia, morala kaj spirita. Kulturo influas ankaŭ niajn rilatojn kun la natura medio. Pro tio, Unesko jam subskr! ibis mult ajn konvenciojn, deklaraciojn kaj rekomendojn por antaŭenigo de kultura diverseco. Kelkaj disponeblas ankaŭ en Esperanto, kiel ekzemple la Universala Deklaracio de Unesko pri Kultura Diverseco.

 

UEA gratulas Uneskon pro la iniciatoj disvastigi kaj diskonigi la principojn de kultura diverseco en malfacila kaj defia epoko. Ankaŭ la Esperanto-movado klopodas fari la samon per Esperanto en multaj aranĝoj kaj iniciatoj tra la tutmonda reto. Aparte bonvena estas la Internacia Jaro de Paco kaj Konfido, kiu fariĝos temo de la 2ª Virtuala Kongreso de Esperanto (vk.esperanto.net), de la 17-a ĝis la 24-a de julio. La rezolucio de la Ĝenerala Asembleo de UN pri la Internacia Jaro de Paco kaj Konfido agnoskas, "ke paco kaj konfido necesi! gas akcep ti malkonsentojn kaj kapabli aŭskulti, rekoni, respekti kaj estimi aliajn, kaj ankaŭ vivi pace kaj unuigite". Gravas tiurilate la scio pri la propra kaj aliaj kulturoj, la malfermiteco kaj la interkomunikado kaj dialogo.

 

Krome, ni atentigas pri la fakto, ke lingvo kaj kulturo estas intime interligitaj. Pro tiu kialo, ni invitas ĉiujn uzi Esperanton por internaciaj interŝanĝoj sen nacilingva diskriminacio. Tiel oni helpas la liberan fluon de ideoj pere de vortoj kaj bildoj, kaj starigas spacojn kie ĉiuj kulturoj povu esprimi sin kaj konigi sin. Al la Esperanto-movado gravas la libereco de esprimado, pluralismo en la amasmedioj, multlingvismo kaj egaleca aliro al arto kaj al scienca kaj teknologia scio. Krom la jam notita agado de UEA kaj ties junulara kunlaboranto Tutmonda Esperantista Junulara Organizo, elstaras la eldonserio Oriento-Okcidento kun 62 publikigitaj verkoj en Esperanta traduko, la Esperantaj versioj de Global Voices (eo.globalvoices.org) kun pli ol 570 publikigitaj artikoloj kaj la Esperanta Vikipedio kun pli ol 296 000 artikoloj.