Karaj Korea Esperanto-Asocio, Brila, Ho Song, Naoto, Midori, 

 
Mi, TAHIRA Masako el Japanio urgxe skribas al vi, cxar mi ne scias la retadreson de la LKK de la 51a Korea Kongreso de Esperanto.
La urgxa peto estas, ke mia edzo TAHIRA Minoru kun nia juna  amiko MAMIJA Midori partoprenos en la Kongreso kaj volas havi fakkunsidon en la Kongreso. Treege bedauxrinde mi mem ne povos partopreni en la Kongreso pro multaj aliaj aferoj.
Hodiaux (8/31) estas la limdato proponi fakkunsidon, cxu ne?
 
Jen la titolo de la fakkunsido:
[Amike, serioze, dangxere?] 
Cxu Esperanto estas amika, serioza, dangxera lingvo?
Ni parolu pri la rilato inter Japanio kaj Koreio.
*Prezidos la fakkunsidon TAHIRA Minoru kaj MAMIJA Midori kune. 
*La junulo MAMIJA Midori, novelisto naskigxinta en 1985, tradukis Esperanten "Septembre, surstrate en Tokio --- Granda Tertremo en la regiono Kantoo 1923 --- Postsono de Masakro" (japana originalo: KATOO Naoki). Ankaux en la korea lingvo jam tradukite, cxu ne? 
 
Minoru kaj Midori atingos la flughavenon Incheon en la 5a de oktobro (sabato) je 11:00 kaj de tie veturos al Seulo trajne. De Seulo je 13:40 veturos gxis Jinju, atingos al la kongresejo post 18:00. 
Mi tre bedauxras, ke la aviadiloj jam ne flugas de Kansai-Internacia Flughaveno rekte al Pusan. 
Mia urgxa peto estas, ke ilia fakkunsido okazu ne tre frue, sed 
malfrue post ilia alveno al la kongresejo, aux en dimancxo. 
 
Sukcesan Kongreson dezirante 
TAHIRA Masako