- Dato: la 21-22an de oktobro, 2017

Loko: Seul(Namsan)a Junulara Gastejo[Seoul Youth Hostel]

Temo: Pritakso de la 102-a UK kaj la Perspektivo de la Estonta Korea Esperanto-Movado

 

 

1-an tagon: 21-an (sab.) de okt.

 

2-an tagon: 22-an (dim.) de okt.

 

Antauxkongresa ekskurso (LI Hyonsuk)

 

je atm 10:00, renkontigxas kaj ekiras, cxe la kongreseja vestiblo, kaj celas al Namsan-Hanok-vilagxo

(Kotizo: mempaga)

 

07:30-08:30

Matenmangxo

10:00 -

08:30-08:55

Fakaj Kunsidoj (religiaj(Uxonbulismo.Budhismo) kaj aliaj(prezento de Esp.-eldonajxoj)

11:00 -

09:00 -

Seminario: Perspektivo de la Estonta Korea Esperanto-Movado (* cxefe korelingve / KANG Hongu)

Konversacio (Masakato)

Kurso (MARKUS Gabor)

12:00-

13:00-

11:00 -

Fermo (LIM Sungwoo)

14:00-

Akcepto (LEE Namsuk)

12:00 -

13:00

-

 

Tagmangxo

15:00-

 

16:30-

 

Pritakso de la 102-a UK laux fakoj (* cxefe korelingve, OH Soonmo)

 

Konversacio (Reynald, cxe dormocxambro por dekpersonoj)

Kurso (MARKUS Gabor)

14:00-

17:00(?)

Postkongresa ekskurso (YI Yongchol)

 

je ptm 14:00, renkontigxas kaj ekiras, cxe la kongreseja vestiblo, kaj celas al Urbodomo kaj apudaj palacoj

(Kotizo: mempaga)

Raporto de la 102-a UK (* cxefe korelingve, HO Song)

Kvizo (LEE Namsuk)

18:00-

Vespermanĝo: cxe la Restoracio de la kongresejo (SOON Sunhye)

19:00-

Solena malfermo (LIM Sungwoo)

kongresaj paroladoj k salutmesagxoj/ raportoj de la movado/ premiado ktp.

20:00-

22:00

Interkona vespero/ artaj arangxoj (LI Hyon-suk) : kantado, muzikado, prezentado ktp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21:00-

22:00

Ekzameno (HO Song): skriba kaj parola por antauxaligxintoj

21:30-

22:00

ILEI (PARK Yong-sung)

22:00-

Interkona vespero 2 (* ekstere libervole trinke-vage mempage, LIM Sungwoo)

 

 

Programo de la 49-a Korea Kongreso de Esperanto

- Dato: la 21-22an de oktobro, 2017

Loko: Seula Junulara Gastejo (Namsan-monto, Seulo Koreio)

Temo: Pritakso de la 102-a UK kaj la Perspektivo de la Estonta Korea Esperanto-Movado

 

1-an tagon: 21-an (sab.) de okt.

 

Antauxkongresa ekskurso (LI Hyonsuk)

 

je atm 10:00, renkontigxas kaj ekiras, cxe la kongreseja vestiblo, kaj celas al Namsan-Hanok(koreaj tradiciaj logxdomoj)-vilagxo

(Kotizo: mempaga)

 

10:00 -

11:00 -

12:00-

13:00-

14:00-

Akcepto (LEE Namsuk-Oazo) // Antaux la Granda Halo

Gvido al la Korea Kongreso de Esperanto por la unua-fojaj partoprenantoj (KANG Hon-gu ?)

15:00-

 

16:30-

 

Pritakso de la 102-a UK laux fakoj: Alcepto(OH Soonmo)/ Ekskursoj(HAN Sugheui)/ Kulturaj-Artaj Arangxoj(LI Hyonsuk)/ Junulara Programo(SHIN Hyun Kyu) (* cxefe korelingve, kongresanoj libere elektas kiun fakon partopreni) // cxefa halo

 

Konversacio (Reynald, cxe dormocxambro por dekpersonoj) // 10-persona logxcxambro

Kurso (MARKUS Gabor) // meza halo

Raporto de la 102-a UK (* cxefe korelingve,HO Song) // cxefa halo (* cxefe korelingve, LKK-anoj de la 102-a UK raportos sian fakon)

Kvizo (LEE Namsuk-Oazo)// 10-persona logxcxambro

18:00-

Vespermanĝo (SOON Sunhye) // Restoracio en unua etagxo (por 80 personoj)

19:00-

Solena malfermo (helpanto de la programo: LIM Sungwoo)

deklaro de la kongreso/ kanto de La Espero/ kongresa parolado(LEE Young-koo, prezidanto de Korea E.-Asocio)/ salutmesagxo de LKK(KANG Hon-gu)/ Salutmesagxoj(UEA.JEI.KAEM)/ raportoj de la movado de Filioj de KEA/ premiado(LEE Young-koo): la 17-a Hajpin-Premio: HO Song; la 14-a Premio de LEE Chong-Yeong: OH Gisuk; Premiado por la Filioj kaj Organizoj de KEA: 1) Filio Incheon, 2) Filio Jeonbuk, 3) Filio Busan-gyeongnam, 4) Olivo/ Memorfoto post la Solena Malfermo

20:00-

22:00

Interkona vespero/ artaj arangxoj (LI Hyon-suk) : kantado, muzikado, prezentado ktp.

21:00-

22:00

Ekzameno (HO Song): skriba kaj parola por antauxaligxintoj

21:30-

22:00

ILEI (PARK Yong-sung) // 10-persona logxcxambro

Kunsido de LKK (KANG Hon-gu) // 10-persona logxcxambro

22:00-

Interkona vespero 2 (LIM Sungwoo) // ekstere (* ekstere libervole trinke-vage mempage)