La 51a Korea Kongreso de Esperanto (konciza informo en Esp.)

 

Dato: 5(sab.)-6(dim.) oktobro 2019

Loko: Baeyeong-Elementa Lernejo, Jinju (Gyeongnam-provinco, Koreio)

Temo: Kion ni faru okaze de la 100-jara Jubileo de Korea Esperanto-Movado

 

Organizanto: Korea Esperanto-Asocio

Prizorganto: Gyeongnam-a Filio de Korea Esperanto-Asocio

 

Ĉefaj Programeroj:

 1. Malferma Soleno kaj Fermo.Ĝenerala Kunsido de deputitoj de KEA(Elekti novan estraron)
 2. Prelegoj, kursoj, konversacioj kun eksterlandaj veteranaj esperantistoj.
 3. Antaux- kaj post-kongresaj ekskursoj malmulte kostaj.
 4. Gaja Vespero kaj lokaj Lanternaj kaj Artfajrajxaj Festivaloj.

 

Kotizo (por partopreno en programo, loĝado kaj manĝado) :

 

 1. Normala aliĝo (membro de KEA): 1) pagate ĝis 31a de aŭg.: 60,000 KRW(koreaj ŭonoj) / 2) ekde 1a de sept.: 65,000 KRW
 2. Normala aliĝo (ne-membro de KEA): 1) ĝis 31a de aŭg.: 65,000 KRW(koreaj ŭonoj) / 2) ekde 1a de sept.: 70,000 KRW
 3. Studento.Handikapulo(kaj la gvidanto).Familiano(membro de KEA): 1) pagate ĝis 31a de aŭgusto: 50,000 KRW / 2) ekde 1a de sept. 55,000 KRW. * Ne-membro de KEA pagos 5000 KRW aldone.
 4. Lernanto de elementa k meza lernejoj: 1) 40,000 KRW / 2) 45,000 KRW
 5. Ne-Koreo: 30,000 KRW
 6. Unutaga partopreno (sen tranokto): 30,000 KRW
 7. Antaŭlerneja infano.Invitito: Senpaga
 • La kotizo ĉefe estas por la loĝado kaj manĝado, do oni ne povas ĝui vastan rabaton.
 • Bank-konto por katizpago: Kookmin-bank (Korea E-Asocio)/ 031-01-0365-220 (Bv. nepre indiki la nomon kaj pag-celon.)

 

Klarigoj

– Nekoreo povas pagi la kotizon surloke, aŭ al keas-t, UEA-konto de Korea Esperanto-Asocio.

– Ĉi-supre montrita kotizo estas normale por la membro de Korea Esperanto-Asocio, nome dumviva membro aŭ paginto de la jarkotizo de 2019. Por ne-membro de KEA 5000 KRW estu aldonita.

– Organizpeto de faka kunsido estu petita ĝis la 31a de auxgusto al LKK(KANG Byunghun), aux al ĝenerala sekretario de KEA. Ajna faka kunsido devas esti koncernata al Esperanto kaj Esp-movado.

– La 109a ekzameno de Esperanto de KEA okazos en la 6a de oktobro.

 

LEE Young-koo, Prezidanto de Korea Esperanto-Asocio

RYU Jin-suk, Prezidanto de Gyeongnam-a Filio de Korea Esperanto-Asocio